Övervikt hos hästar - ett stort problem!

Som hästägare lägger vi ofta vikt vid att säkerställa bästa hälsa och välbefinnande för våra fyrbenta vänner. Men en tyst fiende som smyger sig in i många stall världen över är överviktig i hästar. Även om det kanske inte är det första som kommer att tänka på när vi tänker på hästhälsa, kan övervikt få allvarliga konsekvenser för vår hästs livskvalitet och hälsa.

Vad är övervikt hos hästar?

Fetma hos hästar är ett tillstånd där hästen har oproportionerligt mycket kroppsfett i förhållande till dess kroppsstorlek och aktivitetsnivå. Detta kan orsakas av flera faktorer, inklusive överdriven matning, brist på motion, genetik och metabola störningar som insulinresistens eller Cushings syndrom.

Konsekvenser av övervikt hos hästar:

 1. Hälsoproblem: Överviktiga hästar har en ökad risk för en rad hälsoproblem, bland annat hovproblem, hälta, metabola störningar och ökad risk att utveckla fettlever.

 2. Minskad prestation: Överviktiga hästar kan ha nedsatt prestation och uthållighet. Den extra vikten belastar lederna och det kardiovaskulära systemet, vilket gör det svårare för hästen att utföra även grundläggande uppgifter som ridning eller träning.

 3. Försämrad livskvalitet: Övervikt kan försämra hästens livskvalitet. De kan bli mindre aktiva, mindre sociala och mer benägna att utveckla beteendeproblem.

 4. Ekonomiska kostnader: Att behandla hälsoproblem i samband med fetma kan vara dyrt. Från specialiserad utfodring till veterinärvård kan kostnaderna för att hantera fetma vara betydande.

Förebyggande och hantering av övervikt hos hästar:

 1. 1. Rationell utfodring:

  När det gäller att säkerställa en adekvat diet för våra hästar är det avgörande att förstå deras näringsbehov och anpassa utfodringen därefter. Hästar är betande djur med ett matsmältningssystem utformat för att hantera ett konstant flöde av fibrös mat. Att ge dem tillgång till gräs eller hö är grundläggande för deras välbefinnande. Många hästar kan dock ha en tendens att överfodra, särskilt när de har obegränsad tillgång till gräs eller foderautomater fyllda med rikliga mängder foder av hög kvalitet.

  En grundläggande tumregel är att begränsa mängden kraftfoder och godsaker och se till att hästen inte får tillgång till alltför stora mängder rikligt foder av hög kvalitet. Foderplanen bör anpassas till den enskilda hästens aktivitetsnivå, kroppskondition och eventuella hälsoproblem.

  2. Regelbunden träning:

  Motion spelar en avgörande roll för att upprätthålla hästens hälsa och välmående. Hästar är naturligt gjorda för att röra sig och beta, och brist på motion kan leda till en mängd problem, inklusive muskelsvaghet, stelhet och viktökning.

  Att ge hästen regelbunden träning är inte bara viktigt för att bränna kalorier, utan det hjälper också till att bibehålla starka muskler och leder, förbättrar cirkulationen och stimulerar matsmältningen. En varierad träningsrutin som inkluderar både ridning, longering och fri rörlighet i hage eller hage är idealisk för att bibehålla hästens fysiska och mentala hälsa.

  3. Regelbunden veterinärvård:

  Veterinärkontroller spelar en viktig roll vid upptäckt och behandling av fetma hos hästar. Din veterinär kan hjälpa till att bedöma hästens kroppskondition, bedöma dess näringsbehov och identifiera eventuella underliggande hälsoproblem som kan bidra till övervikt.

  Regelbundna tandundersökningar är också viktiga för att säkerställa att hästen kan tugga sin mat på rätt sätt och ta upp näringen effektivt. Om hälsoproblem upptäcks, som t.ex insulinresistens eller Cushings syndrom, kan din veterinär hjälpa till att utveckla en lämplig behandlingsplan för att hantera dessa tillstånd och minimera risken för fetma.

  Genom att följa dessa riktlinjer och söka veterinärråd kan hästägare hjälpa till att förebygga och hantera fetma hos sina fyrbenta vänner och se till att de lever hälsosamma och lyckliga liv.

 2. Behandling av underliggande sjukdomar: Om din häst lider av en ämnesomsättningsstörning som t.ex insulinresistens eller Cushings syndrom måste du följa din veterinärs instruktioner för att hantera tillståndet och minimera risken för fetma.

Fetma hos hästar är ett allvarligt problem som kräver uppmärksamhet och åtgärder från hästägares sida. Genom att följa en hälsosam kost, regelbunden motion och veterinärvård kan vi säkerställa våra hästars hälsa och välbefinnande och hjälpa dem att leva lyckliga och hälsosamma liv. Låt oss komma ihåg att det bästa vi kan ge våra hästar är en balans mellan kärlek, omsorg och ansvar.

Tillbaka till blogg