Senskador hos hästar: Förebyggande, identifiering och behandling

Senskador är ett vanligt och allvarligt problem hos hästar som avsevärt kan påverka deras prestationsförmåga och välbefinnande. Dessa skador kan sträcka sig från mild inflammation till svåra bristningar, och det är viktigt för hästägare och tränare att förstå hur man kan förebygga, identifiera och behandla dessa skador effektivt.

Vad är senskador?

Senor är starka, fibrösa vävnader som förbinder muskler med ben och spelar en viktig roll i rörelse. Hos hästar är de primära senor som ofta är utsatta för skador de ytliga böjsenorna (SDFT) och djupa böjsenorna (DDFT), som löper nedför benen. Skador på dessa senor kan uppstå plötsligt på grund av trauma eller med tiden på grund av överanvändning.

Orsaker till senskador

 1. Överanvändning: Upprepad påfrestning på senor, speciellt vid intensiv träning eller tävling, kan leda till mikrotrauma och med tiden till stora skador.
 2. Dåligt tillstånd: Hästar som inte är i god fysisk kondition är mer benägna att få senskador.
 3. Ojämn terräng: Att träna eller tävla på ojämna eller hårda underlag ökar risken för överbelastning av senor.
 4. Ålder: Äldre hästar har svagare senor och är mer benägna att skada sig.

Symtom på senskador

Att identifiera en senskada kan vara utmanande, men några vanliga tecken inkluderar:

 • Svullnad: Runt den skadade senan.
 • Smärta: Vid beröring eller under rörelse.
 • Hälta: Från mild till svår beroende på skadans omfattning.
 • Värme: I det skadade området på grund av inflammation.

Förebyggande av senskador

 1. Korrekt uppvärmning och nedkylning: Se till att hästen är ordentligt uppvärmd före träning och nedkyld efter träning för att minimera risken för skador.
 2. Gradvis träningsintensitet: Öka träningsvolymen och intensiteten gradvis för att ge senorna tid att anpassa sig.
 3. Bra hovvård: Korrekt trimning och skoning kan hjälpa till att fördela belastningen jämnt och minska risken för senskador.
 4. Användning av stödbandage: Under träning eller tävling kan det ge extra stöd till senor.

Behandling av senskador

Om en häst får en senskada är snabb och korrekt behandling avgörande för att främja läkning och förhindra ytterligare skador.

 1. Vila: En av de viktigaste komponenterna vid behandling av senskador är att ge hästen tillräcklig vila för att senor ska kunna läka.
 2. Förkylningsterapi: Att applicera kallt pack eller is kan hjälpa till att minska inflammation och smärta under de första 48 timmarna efter skadan.
 3. Antiinflammatorisk medicin: Veterinären kan ordinera medicin för att minska inflammation och smärta.
 4. Sjukgymnastik: Efter den akuta fasen kan sjukgymnastik, som ultraljudsbehandling eller lågintensiv träning, hjälpa till att återuppbygga senvävnaden.
 5. Kirurgi: I svåra fall kan kirurgiskt ingrepp vara nödvändigt för att reparera den skadade senan.

Slutsats

Senskador hos hästar kräver noggrann uppmärksamhet och snabba åtgärder för att säkerställa att hästen kan återgå till sin normala aktivitetsnivå. Genom att implementera förebyggande strategier, vara medveten om symtomen och ge korrekt behandling kan hästägare och tränare hjälpa till att minimera risken för allvarliga senskador och främja den långsiktiga hälsan och prestationsförmågan hos sina hästar.

Tillbaka till blogg